شرکت موج گویای مازندران خدمات خود را از طریق دفاتر خود در غرب مازندران به مشتریان ارائه می دهد.برای آشنایی بیشتر با دفاتر اطلاعات کامل در جدول زیر در اختیار مشترکین  قرار داده شده است

ردیف نام دفاتر شماره تلفن شماره فکس آدرس
۱ تنکابن
۰۱۱۵۴۲۲۱۷۲۷ ۰۱۱۵۴۲۲۵۳۰۷ تنکابن – خیابان امیرکبیر- نبش پاساژ همشهری
۲  رامسر ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۰۰ ۰۱۱۵۵۲۶۰۷۰۷ خیابان مطهری– جنب ساختمان ارجمند– طبقه اول
۳ عباس آباد ۰۱۱۵۴۶۲۰۴۶۵ ۰۱۱۵۴۶۵۰۴۶۵ خیابان دریا- ساختمان اشتاد- طبقه سوم
۴  کلارآباد ۰۱۱۵۴۶۰۷۴۵۰ ۰۱۱۵۴۶۰۷۴۵۰ خیابان امام خمینی – بازارچه شهرداری