شرکت موج گویای مازندران خدمات خود را از طریق دفاتر خود در غرب مازندران به مشتریان ارائه می دهد.برای آشنایی بیشتر با دفاتر اطلاعات کامل در جدول زیر در اختیار مشترکین  قرار داده شده است

ردیفنام دفاترشماره تلفنشماره فکسآدرس
۱تنکابن
۰۱۱۵۴۲۲۱۷۲۷۰۱۱۵۴۲۲۵۳۰۷تنکابن – خیابان امیرکبیر- نبش پاساژ همشهری
۲ رامسر۰۱۱۵۵۲۵۰۸۰۰۰۱۱۵۵۲۶۰۷۰۷خیابان مطهری– جنب ساختمان ارجمند– طبقه اول
۳عباس آباد۰۱۱۵۴۶۲۰۴۶۵۰۱۱۵۴۶۵۰۴۶۵خیابان دریا- ساختمان اشتاد- طبقه سوم
۴ کلارآباد۰۱۱۵۴۶۰۷۴۵۰۰۱۱۵۴۶۰۷۴۵۰خیابان امام خمینی – بازارچه شهرداری