دفتر نمایندگی

نام نماینده

شماره تلفن

شماره فکس

آدرس

رامسر

آقای هومن اسماعیلی

۰۱۱۵۵۲۲۸۰۰۱

رامسر – جنب اداره پست – شرکت پژواک داده

رامسر

آقای مجتبی غنمی

۰۱۱۵۵۲۴۵۷۷۵

۰۱۱۵۵۲۴۵۷۷۵

کتالم – کرد محله شرقی – روبروی سوپر بزرگ اتحاد

رامسر

آقای امیر یارمحمدی

۰۱۱۵۵۲۵۸۸۷۵

خیابان مطهری – پاساژ اصغریان – میر کامپیوتر

عباس آباد

آقای یاسر جعفری

۰۱۱۵۴۶۲۰۳۲۳

خیابان شهدا – پاساژ قائم – کافی نت نیکان

عباس آباد

آقای حمیدرضا ملاحسینی

۰۱۱۵۴۶۲۰۴۳۶

خیابان دریا – خدمات کامپیوتری ملاحسینی

عباس آباد

خانم سمانه پرتوی

۰۱۱۵۴۶۲۳۰۸۰

خیابان شهدا – کوچه ۱۵ خرداد

کلار آباد

آقای مهدی رنجبر

۰۱۱۵۴۶۰۳۰۹۷

خیابان امام – سوپرمارکت رنجبر

شیرود

آقای حسین حاتمیان

۰۱۱۵۴۳۷۶۳۹۰

شیرود – روبروی امام زاده – کوچه شهید امینی – آموزشگاه نارسیس – شعبه ۲

تنکابن

آقای محمد کاظمی

۰۱۱۵۴۲۲۶۶۲۵

روبروی دانشگاه رودکی- کافی نت پاسخ

تنکابن

آقای میلاد نظری مقدم

۰۱۱۵۴۲۲۸۳۲۶

تنکابن – کافی نت اداره پست

سلمانشهر

آقای جواد برارپور

۰۱۱۵۴۶۱۳۵۹۲

 ۰۱۱۵۴۶۱۳۸۰۷

سلمانشهر–خیابان دریاگوشه–جنب پارک کوثر–خدمات کامپیوتری قو